News & Information

ศ.ฉวี เจี้ยนเหวิน นายกสมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งมณฑลยูนนาน และคณะให้การต้อนรับนายกสมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ และ​พลโท​ดร.ไชยสิทธิ์​ ตัน​ตยกุล​ ที่ปรึกษา​สมาคมฯ​ ในการเยือน สมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​ ระหว่าง​วันที่​19-21​เมษายน​ 2566​ ณ​ นครคุนหมิง

ศ.ฉวี เจี้ยนเหวิน นายกสมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งมณฑลยูนนาน และคณะให้การต้อนรับนายกสมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ และ​พลโท​ดร.ไชยสิทธิ์​ ตัน​ตยกุล​ ที่ปรึกษา​สมาคมฯ​ ในการเยือน สมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​ ระหว่าง​วันที่​19-21​เมษายน​ 2566​ ณ​ นครคุนหมิง

ศ.ฉวี เจี้ยนเหวิน นายกสมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งมณฑลยูนนาน และคณะให้การต้อนรับนายกสมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ และ​พลโท​ดร.ไชยสิทธิ์​ ตัน​ตยกุล​ ที่ปรึกษา​สมาคมฯ​ ในการเยือน สมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​ ระหว่าง​วันที่​19-21​เมษายน​ 2566​ ณ​ นครคุนหมิง

 

depa​ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย​ แถลงความสำเร็จการส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล

depa​ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย​ แถลงความสำเร็จการส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล

depa​ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย​ แถลงความสำเร็จการส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
เมื่อวีนที่​ 27 มีนาคม 2566​ ทางออนไลน์ ระบบ Zoom สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ​ Depa​ โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานร่วมบริหาร โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher) สำหรับพัฒนาการผลิตเกษตรคุณภาพมาตรฐาน จัดแถลงความสำเร็จการส่งเสริมให้เกษตรกรจำนวน 150 ราย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล ผ่านคูปองดิจิทัล โดยมีผู้ให้บริการดิจิทัลร่วมในโครงการจำนวน 9 ราย ได้แก่
1.บริษัท เอ็มแอนด์ทีเคมีการเกษตร บริการบินโดรนเพื่อการเกษตร
2.บริษัท วีเดฟซอฟท์ จำกัด แพลตฟอร์ม KASETTRACK 3.บริษัท ไฮโดรนีโอ (ไทยแลนด์) จำกัด ระบบ IoT จัดการฟาร์มกุ้งอัจริยะไฮโดรนีโอ (Smart Farming)
4.บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ระบบ IoT Smart Garden (Smart Farming)
5.บริษัท ดัลเบิลเอ็มเทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด ระบบ Agripro Lite cloud-ZDigital Story Telling package) (Smart Farm managenmentsytem) 6.บริษัท บี.ไอ.บียอนด์ จำกัด ระบบ IoT ระบบดูแลฟาร์มอัจฉริยะ Plant care
7.บริษัท ฟาร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด ระบบ IoT ระบบควบคุม Farmpress สำหรับปั้มอัตโนมัติ รุ่น S3 อุปกรณ์
8.บริษัท ไมโคร กรีน อินโนเวชั่น จำกัด บริการบินโดรนเพื่อการเกษตร
9.บจก.วีไอพี อินเตอร์เทค ระบบ IoT ตู้ควบคุม IOT Plus-4P V2
โดยตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมของดีป้าในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเกษตร ทำให้ลดเวลา ลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลจากระยะไกล การบริหารจัดการทั้งการเพาะปลูก ประมง ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้น และหวังว่าจะมีโครงการสนับสนุนจากทางดีป้าในทุกๆ ปี
สำหรับโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher) มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึง และได้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการสนับสนุนของดีป้า และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร กับหน่วยงานต่างๆ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตได้ยั่งยืนต่อไปอย่างไร
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนและเอกสารการส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนและเอกสารการส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ

📍วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566​
📍ณ​ กรมวิชาการเกษตร​ บางเขน กรุงเทพฯ

📍วิทยากรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์โดยตรง

📍 อัตราค่าลงทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ​ และนักศึกษาราคา 4,000 บาท
ผู้สนใจทั่วไปราคา 5,000 บาท

📍ลงทะเบียน​ได้ถึงวันที่​ 8​ก.พ.66

📍 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ​ 029406578

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562-2564