ผู้มีคุณูปการกับสมาคม

News & Information

เยี่ยมคารวะท่านทูตไต้หวัน ในโอกาสครบวาระการทำหน้าที่ในประเทศไทย

เยี่ยมคารวะท่านทูตไต้หวัน ในโอกาสครบวาระการทำหน้าที่ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม​ 2563 เวลา 13.30 น. นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยนำคณะของสมาคมพืชสวนฯ และสมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมืิอระหว่างประเทไต้หวัน-ไทย(ICDF)​ เยี่ยมคารวะท่านทูตไต้หวัน ในโอกาสครบวาระการทำหน้าที่ในประเทศไทย

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

☝️สินค้าเกษตรคุณภาพ จากเกษตรกรจริงจริง🥭 เปิดแ

(อ่านต่อ...)
การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1

กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และสมาคมพืชสวนแห่งประเ

(อ่านต่อ...)
สัมมนาเรื่อง “อนาคตเกษตรประเทศไทย” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559

สัมมนาเรื่อง “อนาคตเกษตรประเทศไทย” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้สัมมนาเรื่อง “อนาคตเกษตรประเทศไทย” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-18.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(อ่านต่อ…)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ยุกติ สาริกะภูติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ยุกติ สาริกะภูติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ยุกติ สาริกะภูติ ประธานที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น.

(อ่านต่อ…)