News & Information

กิจกรรม พืชสวน66ปี (One Hort One Heart)

กิจกรรม พืชสวน66ปี (One Hort One Heart)

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาครบ 66 ปี ในปี 2566 นี้ ภาควิชาฯ จึงได้จัดกิจกรรม พืชสวน66ปี (One Hort One Heart) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน
นำรายได้จากการจัดกิจกรรมมาใช้เพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับอาคารคณะเกษตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
รายได้ส่วนหนึ่งจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 Virtual run 66KM ค่าสมัคร 660 บาท
สมัครได้ที่ : https://thai.fit/c/hortku2023

(อ่านต่อ…)

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยชมกิจการททบ.

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยชมกิจการททบ.

ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยและดร.เมธินี ศรีวัฒนกุลเลขาธิการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดทุเรียนใต้และส้มโอทับทิมสยามผลไม้เมืองใต้ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยและดร.เมธินี ศรีวัฒนกุลเลขาธิการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดทุเรียนใต้และส้มโอทับทิมสยามผลไม้เมืองใต้ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562-2564