นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา และบรรยายพิเศษในงาน Hort Society ครั้งที่ 1 :โลกเปลี่ยน..เกษตรไทยเปลี่ยน

จัดโดย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม เบญจพัชร ททบ. 5 และขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดการเสวนาฯได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มา ณ ที่นี่
ขอขอบคุณรูปจาก บจก. YVP.