สมาคมฯได้ให้การต้อนรับนายกสมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แห่งมณฑลยูนนาน และคณะจำนวน 13 คน ในการเดินทางมาเยือนไทย ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง 2 สมาคมฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2567

สมาคมฯได้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ดังนี้
-การเสวนางาน HORT SOCIETY ครั้งที่ 1 -ศึกษาดูงานนรื่องเห็ด ณ VIP Inter Health Co.Ltd. จังหวัดนครนายก
-ดูงานด้านพืชสวนที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และสวนประตูจันท์
-ดูงานเรื่องบัว ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
– ดูงาน ณ ศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทย และร่วมงานเกษตรแฟร์