News & Information

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการฟ้าประทาน ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมออกบูธในงาน Horti ASIA 2017 ครั้งที่ 5

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการฟ้าประทาน ฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมออกบูธในงาน Horti ASIA 2017 ครั้งที่ 5

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการฟ้าประทาน ฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และ บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมออกบูธในงาน Horti ASIA 2017 ครั้งที่ 5 จัดโดย บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

(อ่านต่อ…)

จัดประชุมเตรียมงาน AHC 2020

จัดประชุมเตรียมงาน AHC 2020

คณะทำงานเตรียมการจัดประชุม AHC 2020 ได้จัดการ

(อ่านต่อ...)