News & Information

เยี่ยมคารวะท่านทูตไต้หวัน ในโอกาสครบวาระการทำหน้าที่ในประเทศไทย

เยี่ยมคารวะท่านทูตไต้หวัน ในโอกาสครบวาระการทำหน้าที่ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม​ 2563 เวลา 13.30 น. นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยนำคณะของสมาคมพืชสวนฯ และสมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมืิอระหว่างประเทไต้หวัน-ไทย(ICDF)​ เยี่ยมคารวะท่านทูตไต้หวัน ในโอกาสครบวาระการทำหน้าที่ในประเทศไทย

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

☝️สินค้าเกษตรคุณภาพ จากเกษตรกรจริงจริง🥭 เปิดแ

(อ่านต่อ...)
ผู้มีคุณูปการกับสมาคม

ผู้มีคุณูปการกับสมาคม

  ผู้มีคุณูปการกับสมาคม ในวาระที่สมาคมพื

(อ่านต่อ...)
การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1


กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มีความภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (1st ASEAN Coffee Induatry Deverlopment Conference 2018)

(อ่านต่อ…)

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น . สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(อ่านต่อ…)