News & Information

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ฉวีเจี้ยนเหวิน นายกสมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งมณฑลยูนนาน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ฉวีเจี้ยนเหวิน นายกสมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งมณฑลยูนนาน

ณ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เวลา 10.30 น. ได้นำศาสตราจารย์ฉวีเจี้ยนเหวินเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเวลา13.00 น.
เข้าพบรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (คุณวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ) ณ ห้องประชุมผู้บริหารอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้จัด บรรยายพิเศษ( lunch talk) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566​ เวลา​ 12.30-15.00​ น.​ ณ​ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้จัด บรรยายพิเศษ( lunch talk) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566​ เวลา​ 12.30-15.00​ น.​ ณ​ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน

ในหัวข้อเรื่อง
1) กรีนคาเวียร์(สาหร่ายพวงองุ่น)เพื่อสุขภาพ….โดย คุณสุรพล เนียมสะอาด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออีซี คอนซัลติ้ง จำกัด

2) ศาสตร์ของกลิ่นผสมอาหาร…โดย
คุณ ธีรพัฒน์ เจริญศักดิ์​ Thailand sale executive บริษัท PROVA
สมาคมฯขอขอบคุณวิทยากรทั้ง2ท่านมา ณโอกาสนี้

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  คุณหญิงประไพศรี​  พิทักษ์ไพรวัน ที่ปรึกษา​สมาคมพืชสวนฯ  และคณะกรรมสมาคมพืชสวนฯ ได้เข้าชมกิจกรรมของบริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด เพื่อหารือแนวการการดำเนินงานและกิจกรรมที่จะทำร่วมกับทางสมาคมฯต่อไป

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย คุณหญิงประไพศรี​ พิทักษ์ไพรวัน ที่ปรึกษา​สมาคมพืชสวนฯ และคณะกรรมสมาคมพืชสวนฯ ได้เข้าชมกิจกรรมของบริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด เพื่อหารือแนวการการดำเนินงานและกิจกรรมที่จะทำร่วมกับทางสมาคมฯต่อไป