ขอเชิญร่วมเสวนา โลกเปลี่ยน…เกษตรไทยเปลี่ยน และพบกับกิจกรรมเสวนาบนเวทีที่น่าสนใจ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2567ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก