สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบวลิ่ง