สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนและเอกสารการส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ

📍วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566​
📍ณ​ กรมวิชาการเกษตร​ บางเขน กรุงเทพฯ

📍วิทยากรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์โดยตรง

📍 อัตราค่าลงทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ​ และนักศึกษาราคา 4,000 บาท
ผู้สนใจทั่วไปราคา 5,000 บาท

📍ลงทะเบียน​ได้ถึงวันที่​ 8​ก.พ.66

📍 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ​ 029406578