นายกสมาคมพืชสวนฯ​ นำคณะกรรมการ​เข้าพบท่านโอฬาร​ พิทักษ์​ ที่ปรึกษา​ตลาดไท

เพื่อ​หารือเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสมาคมกับตลาดไทยในการสร้างกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพมาตรฐานผลไม้และผักของไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา​ 09.30​น.​ณ​ ตลาดไท