สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อมส่งออกทุเรียนไปประเทศจีน

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:00 – 12:00 น .ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ และผ่านระบบ zoom Meeting ID 3997355099 Passcode 112233 และเชิญฟัง Lunch Talk เรื่อง ปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการมาตรฐานผลทุเรียนไทย ด้วยการเกษตรแม่นยำผ่านระบบ IOT เวลา 12.00-13.00 น.
ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
ตาม​ QR​code