การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1


กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มีความภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (1st ASEAN Coffee Induatry Deverlopment Conference 2018) โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการการประชุม ดร.ปิยนุช นาคะ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย โทร. 02-940-6578 หรือ www.aseancoffeeconference.com