แผ่นดินของประเทศไทยอาบด้วยสารพิษ

 

— แผ่นดินของประเทศไทยอาบด้วยสารพิษ –

รักหรือทำลายชาติ

เกษตรกรไทยยังช่วยเหลือประเทศชาติไม่พออีกหรือ?

 

นายอนันต์  ดาโลดม

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 บังเอิญผมดูโทรทัศน์ช่องหนึ่ง ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณหมอท่านหนึ่ง ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการปฎิรูประบบสาธารณสุข ที่กำลังเสนอให้มีการยกเลิกหรือจำกัดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทั้ง 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งกรรมการชุดนี้ ให้สัมภาษณ์ทุกวัน มีข้อความตอนหนึ่งที่คุณหมอคนนี้กล่าวคือ “แผ่นดินของประเทศไทย อาบด้วยสารพิษ” คำพูดของคุณหมอท่านนี้ ก็เหมือนกับคำพูดของเครือข่าย NGO ที่กล่าวหาตลอดมาว่าสินค้าเกษตรไทยอาบสารพิษ มีข้อความปรากฏ “ภาคเกษตรไทย ไร้ประสิทธิภาพ ผลผลิตคุณภาพต่ำ ต้นทุนสูง”, “ผลผลิตมีสารตกค้าง เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค”, “หยุดสารเคมี เกษตรสารพิษ ฆ่าทุกชีวิตที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ ใช้การผลิตอินทรีย์” หรือ “ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในผัก หนึ่งในสารก่อมะเร็ง ซึ่งมีผู้เสียชีวิตปีละ 45,000 คน” เป็นการใส่ร้าย ดูถูก ดูหมิ่นภาคเกษตรไทยที่ไม่สามารถจะยอมรับได้

 

มีการกล่าวหาว่า ประเทศไทยมีการใช้สารเคมีมากที่สุดในโลก ผมได้ติดตามศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ได้พยายามเขียนบทความรายงานถึงสภาพการใช้สารเคมีของเกษตรกรไทย เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหักล้างคำกล่าวหาของ NGO รวมทั้งคุณหมอคนนี้ด้วย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งแต่งตั้งโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ผมได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาชี้แจงต่อคณะกรรมการว่า ภาคเกษตรไทยใช้สารเคมีต่อพื้นที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศยุโรปตะวันตก ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น จากข้อมูล https://ourworldindata.org ในปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยใช้สารเคมี 1.02 กิโลกรัม/เฮกตาร์ ในขณะที่

–   ประเทศสวิสเซอร์แลนด์                   ใช้สารเคมี 4.82 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศอังกฤษ                           ใช้สารเคมี 2.93 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศเม็กซิโก                          ใช้สารเคมี 3.85 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศเนเธอร์แลนด์                     ใช้สารเคมี 9.86 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศเกาหลีใต้                         ใช้สารเคมี 11.7 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศสเปน                             ใช้สารเคมี 3.55 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศฝรั่งเศส                          ใช้สารเคมี 3.90 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศเยอรมัน                          ใช้สารเคมี 3.80 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศกรีซ                              ใช้สารเคมี 2.54 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศไอร์แลนด์                         ใช้สารเคมี 2.84 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศอิตาลี                            ใช้สารเคมี 6.45 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศญี่ปุ่น                             ใช้สารเคมี 11.85 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศออสเตรีย                         ใช้สารเคมี 2.39 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศเบลเยี่ยม                         ใช้สารเคมี 7.73 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศบรูไน                             ใช้สารเคมี 1.87 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน           ใช้สารเคมี 14.85 กิโลกรัม/เฮกตาร์

–   ประเทศสาธารณรัฐจีน                    ใช้สารเคมี 10.78 กิโลกรัม/เฮกตาร์

(หมายเหตุ : 1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)

 

โดยสรุป ข้อมูลที่ออกมากล่าวหาภาคเกษตรไทยว่า ใช้สารเคมีมากที่สุดในโลก แผ่นดินไทยอาบด้วยสารพิษ ท่านควรใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองว่าจะเชื่อกลุ่ม NGO เหล่านี้ต่อไปอย่างไร (โปรดติดตามพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของไทยและของประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ เพื่อให้ท่านได้พิจารณาว่า “เกษตรอินทรีย์” จะเป็นทางรอดของภาคเกษตรไทย ตามกระแสที่ถูกปลุกระดมโดย NGO เหล่านี้หรือไม่)

 

*******************************************************