มะเดื่อสาย

 

มะเดื่อสาย
Ficus hispida L.f.

                ไม้ต้น มีรากอากาศ ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว ใบอ่อนมีหมวกยอดสีน้ำตาลแดง ดอกสีนวลออกบนช่อสั้นๆตามซอกใบและปลายกิ่ง มีขนาดเล็กแยกเพศ เรียงอยู่บนฐานรองดอกที่รูปกลมคล้ายผล  ผลเป็นผลรวม ทรงกลมมน ขนาด ๑-๑.๕ ซม. เมื่อสุกมีสีส้มแดงกระจายพันธุ์เป็นวงกว้างในเขตร้อนชื้น เป็นไม้ให้ร่มเงาแก่สัตว์นานาชนิด..ผลเป็นอาหารของนก กา อีเห็น กระรอก และกระแต ฯลฯ