กล้วยดารารัศมี

 

กล้วยดารารัศมี
Ensete larsiocarpum (Franchet.) Cheeseman

                เป็นกล้วยประจำถิ่นของมณทลยูนนาน จีนตอนใต้ แคว้นสิบสองปันนาและคุนหมิง นักพฤกษศาสตร์เก่าเล่าให้ฟังว่า มีผู้นำมาจากประเทศจีนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ด้วยเห็นว่าเป็นพืชพื้นถิ่นไม่ไกลภาคเหนือ จึงพระราชทานให้พระชายาเจ้าดารารัศมี นำไปปลูกไว้ที่พระตำหนักดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ จึงเรียกขานกันในสมัยนั้นว่ากล้วยดารารัศมี ต่อมาเมื่อสื้นรัชกาล ตำหนักพระชายาเจ้าดารารัศมีไม่ได้รับการดูแลกล้วยต้นนี้ก็ค่อยยุบตัวไป ปัจจุบันมีการนำเข้ามาจากประเทศจีน เพาะจำหน่ายเป็นไม้ประดับทั่วไป ผู้ขายไม่ทราบประวัติจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่ากล้วยคุนหมิง  ที่เรียกหากันอยู่ในปัจจุบัน