ทุเรียนแดง

ทุเรียนแดง
 Durio graveolens Becc.

ไม้ป่า สูงได้ถึง ๓๐ เมตร ต้นแก่มีพูพอนขนาดใหญ่ ใบเดี่ยว แผ่นใบด้านล่างออกสีเหลือบน้ำตาล ดอกสีแดง ออกเป็นกระจุกตามต้นและกิ่ง ผลรูปทรงกลมมีหนามแหลมโดยรอบ จะแก่คาต้นปริแตกทางก้นลูกแล้วจึงหล่น เนื้อในสีแดงสด มีรสหวานจืดถึงหวานมัน กลิ่นไม่แรง เมล็ดโตเนื้อบาง..ทุเรียนป่า ขึ้นกระจายอยู่ในป่าดงดิบของประเทศบรูไน มาเลเซีย และสุมาตรา มีบันทึกไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ชาวพื้นบ้านเรียกดุเรียนบุหรง และดุเรียนมีร่าห์ รสชาติสู้ทุเรียนพื้นบ้านไม่ได้ จึงไม่มีการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ขณะนี้มีผู้นำเข้าจากมาเลเซียมาปลูก ซึ่งต้องควรระวังในการผสมข้ามพันธุ์ ซึ่งจะทำให้ทุเรียนพันธุ์ที่ดีของไทย สีเปลี่ยนและเสียรสชาติไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ดร. วีระชัย  ณ นคร

ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์