แคสีทอง (African golden tulip tree)

 

แคสีทอง (African golden tulip tree)
Spathodea campanulata P.Beauv.

 

                ไม้ต้นขนาดกลาง ใบประกอบแบบปลายคี่ มีใบย่อย 4-9 คู่ ดอกสีเหลืองทอง ออกเป็นช่อตั้งจากปลายกิ่ง ดอกย่อยรูปถ้วย ปลายแผ่เป็น 4-5 กลีบ ผลเป็นฝักแบน รูปขอบขนานปลายแหลม เมล็ดขนาดเล็กแบนและมีปีก ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน สีเหลืองของดอกเกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยสารประกอบ phytochrome ในดอกได้เปลี่ยนจากสีแสดเป็นสีเหลืองทองโดยถาวร