สีชัง (ไคร้ย้อย)

 

สีชัง (ไคร้ย้อย)
Elaeocarpus grandiflorus Sm.

                ไม้ต้น ใบรูปรี ขอบจักคล้ายซี่เลื่อยห่างๆ ดอกสีขาวห้อยลงคล้ายระฆัง ขนาด 1.5 – 2 ซม. กลีบดอกปลายจักเป็นซี่แหลมๆ กลีบรองดอกหนามีขนาดใหญ่ ออกสีน้ำตาลแดง ผลรูปรี ปลายแหลม ภายในมีเมล็ดแข็งรูปกระสวย 1 เมล็ด คำละติน grandiflorus หมายถึงดอกที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นกลุ่มใหญ่ ในธรรมชาติพบขึ้นอยู่ตามลำห้วยในป่าเบญจพรรณ ปัจจุบันนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป