ปาริชาติ (ปาริฉัตร, ทองหลางลาย)

 

ปาริชาติ (ปาริฉัตร, ทองหลางลาย)
Erythrina variegata L.

                ไม้ต้นสกุลทองหลาง ลำต้น และกิ่งมีหนามแหลมทั่วไป ใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ เส้นแขนงใบออกสีเหลือง และมีต่อม 1 คู่บนก้านบริเวณโคนใบ ดอกสีขาวนวล หรือสีแดง ออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายยอด ผลเป็นฝักรูปแถบยาว มีส่วนคอดตามรอยเมล็ด ตำนานฮินดูบันทึกไว้ว่า เมื่อครั้งเทวดาและอสูรช่วยกันกวนเกษียณสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤต มีของวิเศษเกิดขึ้น ๓ สิ่ง คือ พระนางลักษมี ซึ่งพระนารายณ์ทรงรับไปเป็นพระมเหสี เกาษฏกเป็นแก้ววิเศษ ซึ่งพระนารายณ์ทรงนำติดตัวไป และอีกสิ่งหนึ่งคือ ต้นปาริฉัตตกะ (ปาริชาติ) เป็นต้นไม้วิเศษอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดอกสวยงามมีกลิ่นหอม ใครได้กลิ่นจะสามารถระลึกชาติได้…