โสกเหลือง (ศรียะลา)

 

โสกเหลือง (ศรียะลา)
Saracca thaipingensis Cantley ex Prain

                ไม้ต้น ใบเป็นใบประกอบ ใบอ่อนเป็นสีม่วงอ่อนออกเป็นพวงใหญ่ห้อยลง ดอกออกเป็นช่อใหญ่สีเหลืองสด  กลีบดอก ๔ กลีบ เกสรผู้ ๔ อัน ฝักแบนรูปขอบขนานแกมรี สีม่วงอ่อนค่อนข้างเข้ม ถิ่นเดิมพบที่น้ำตกธารโต จ.ยะลา แต่ก่อนพืชกลุ่มนี้สะกดเป็นอโศก หรือโศก แต่เนื่องจากมีความหมายเกี่ยวกับความโศรกเศร้า นักปลูกเลี้ยงต้นไม้จึงเปลี่ยนคำเรียกหาให้เป็นมงคล โดยเปลี่ยนการสะกดเป็นโสกและค่อยยอมรับกันแพร่หลายต่อๆมา และนิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันทั่วไป