เจ้าหญิงสีชมพู

 

เจ้าหญิงสีชมพู
Melocope elleryana (F.Muell) T.G. Hartley

                ไม้ต้นสูง ๓-๕ ม. ใบประกอบแบบมีใบย่อย ๓ ใบ ออกตรงข้ามกัน  ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อบนกิ่ง ตามรอยแผลใบ มีจำนวนมาก ดอกบานลักษณะห่อๆ  เกสรผู้มีจำนวนมาก ยื่นยาวพ้นดอก ผลทรงกลมมี ๒-๔ พู ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปออสเตรเลีย ดอกจะบานพร้อมกันเป็นสีชมพูทั้งต้น สวยงามมาก นำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับในประเทศไทยประมาณ ๑๐ ปีมาแล้ว เจริญเติบโตได้ดีให้ดอกสวยงาม