พิลาปขาว (Chinese dove tree, Handkerchief tree)

 

พิลาปขาว (Chinese dove tree,  Handkerchief tree)
Davidia involucrata Baill.

                ไม้ต้น ใบเดี่ยวรูปหัวใจ ขอบใบจักเป็นซี่ ปลายแหลม ดอกขนาดเล็กสีแดงอมม่วง เรียงอัดแน่นเป็นช่อกลม มีใบประดับขนาดใหญ่สีขาว ๒ ใบ ประกับสองข้างห้อยลง ผลสีน้ำตาลรูปป้อมกลม
ถิ่นกำเนิดอยู่ตอนกลางของประเทศจีน นำไปปลูกในยุโรปครั้งแรกที่สวนคิว ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตอบอุ่นค่อนข้างหนาว ให้กลีบดอกสีขาวเด่นสวยงามสะดุดตา