อ้ายหมี

 

อ้ายหมี
Copernicia curtissii Becc.

                ปาล์มลำต้นเดี่ยว สูงได้ถึง 10 เมตร ทรงต้นกลมสมมาตร มีใบแก่ที่ยังไม่ร่วงห้อยติดอยู่รอบโคนต้น ใบแผ่กว้างรูปพัดจีบ ช่อดอกเป็นระยางค์ยื่นยาวประมาณ 1 เมตร ผลรูปไข่ สีเขียว ผิวเกลี้ยง ขนาด 1 เซนติเมตร อ้ายหมี มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ มีรูปทรงสวยงามแปลกตา นำมาปลูกในประเทศไทย โตช้าแต่เจริญงอกงามได้ดี นิยมนำมาปลูกตกแต่งสวน แต่ยังมีราคาค่อนข้างแพง