ด๊อกวู๊ด

 

ด๊อกวู๊ด
(Dogwood) Cornus florida L.

                ไม้ต้นสูงได้ถึง 10 เมตร ใบออกตรงข้าม ดอกขนาดเล็ก 10-20 ดอก เรียงเป็นกระจุกที่กลางดอก มีใบประดับขนาดใหญ่สีขาว 4 ใบ รูปไข่กว้าง ปลายตัดและเป็นติ่ง ทำหน้าที่แทนกลีบดอก ผลรูปรี ผิวเรียบ เมื่อแก่เป็นสีแดง ถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาและตอนเหนือของทวีปเอเชีย ในปี ค.ศ. 1912 ประเทศญี่ปุ่นได้จัดส่งต้นซากุระสายพันธุ์ต่าง ๆ จำนวน 3,020 ต้น ไปยังกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงถึงมิตรภาพที่ดีต่อกัน ในปี ค.ศ. 2012 วาระครบรอบ 100 ปีของสัมพันธไมตรีนี้ สหรัฐอเมริกาได้จัดส่งกล้าต้น dogwood หลากสีจำนวน 3,000 ต้น มอบให้ประเทศญี่ปุ่น และได้แจกจ่ายไปปลูกเป็นไม้ประดับในสวนสาธารณะทั่วไป