คูนดอกขาว

 

คูนดอกขาว
Cassia x nealiae H.S. Irvin & Barneby

                ไม้ต้นลักษณะเช่นเดียวกับต้นคูน แต่ใบจะแคบกว่าเล็กน้อย ดอกเป็นรวงห้อยลง เมื่อออกใหม่เป็นสีเหลืองอ่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็นสีขาว สามารถขยายพันธุ์ด้วยการตอนและต่อกิ่งได้ผลดี เป็นลูกผสมมาจากรัฐฮาวาย ของต้นคูน x ชัยพฤกษ์ ได้ลูกผสมส่วนหนึ่งดอกมีสีขาว คือคูนดอกขาว และอีกส่วนหนึ่งเป็นสีชมพู คือคูนสายรุ้ง มีการจำหน่ายเป็นไม้ประดับตัวใหม่ ที่ยังคงมีราคาค่อนข้างแพงในท้องตลาด