พลับพลา (พลา)

 

พลับพลา (พลา)
Microcos tomentosa Sm.

 

ไม้ต้นขนาดกลาง ใบเดี่ยว รูปไข่แกมขอบขนาน แผ่นใบมีเส้นใบ ๓ เส้นแตกจากฐานใบ ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อสั้นๆ ตามปลายกิ่ง กลีบดอก ๕ กลีบ เกสรสีเหลืองเข้มจำนวนมาก ผลรูปไข่กลับมีก้านยาวโค้ง ผิวเรียบเกลี้ยง ขนาด ๑-๑.๕ ซม.กระจายพันธุ์จากอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงอินโดนีเซีย ขึ้นกระจายตามป่าผลัดใบผสม และป่าดิบแล้ง ที่ระดับ ๑๐๐-๖๐๐ เมตร

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ดร. วีระชัย  ณ นคร
ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์