บัวสวรรค์ (Gustavia)
 

บัวสวรรค์ (Gustavia)
Gustavia gracillima Miers

 

ไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับแน่น ที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อ 1-3 ดอก ขนาดบาน 10-15 ซม. เกสรผู้สีเหลืองแกมส้ม จำนวนมากเรียงเวียนเป็นวงขนาดใหญ่ที่กลางดอก ผลเป็นก้อนกลมปลายตัด ผิวสีน้ำตาลขรุขระ ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก Linnaeus ได้ตั้งชื่อพืชสกุลนี้ให้เป็นเกียรติแก่ King Gustav III ของประเทศสวีเดน ในปี ค.ศ. 1753 มีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณประเทศโคลัมเบีย ในทวีปอเมริกาใต้ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ ต้นมีรูปทรงสวยงาม ไม่ผลัดใบ ให้ดอกที่สวยงามมีขนาดใหญ่แปลกตา เกือบตลอดปี

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย
ดร. วีระชัย ณ นคร
ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์