มะคังขาว(ตะลุมพุก)

 

มะคังขาว(ตะลุมพุก)
Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre

ไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ ดอกสีขาวนวล กลีบดอก ๖ กลีบ ขนาดบาน ๔-๖ ซม.  มีเกสรผู้สั้นๆติดอยู่ตามยาวบริเวณกลางกลีบดอก ผลรูปกลมรี ผิวเกลี้ยงสีเขียวเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก คำละติน  Tamilnadia มาจากสถานที่การค้นพบครั้งแรกทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นย่านที่มีชาวทมิฬอาศัยอยู่มาก (Tamil + India) ในประเทศไทย พบขึ้นกระจายตามหัวไร่ปลายนาและป่าเต็งรังตามที่ชื้นๆ ต้นมีรูปทรงสวยงาม ทนน้ำท่วมขัง สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในที่ใกล้น้ำได้

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย
ดร. วีระชัย ณ นคร
ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์