กุหลาบจุฬาลงกรณ์ Rosa hybrid “Chulalonhkorn”

 

กุหลาบจุฬาลงกรณ์
Rosa hybrid “Chulalonhkorn”

กุหลาบพระนามาภิไธย “จุฬาลงกรณ์” มีหลักฐานปรากฎเป็นบันทึกในพระราชหัตถเลขา พระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ผู้ปลูกกุหลาบชาวเยอรมันเข้าเฝ้า เพื่อทูลเกล้าฯถวายกุหลาบพันธุ์สวยงามโดดเด่น และได้พระราชทานนามชื่อเรียกตามที่กราบบังคมทูลขอเป็นภาษาอังกฤษว่า “King of Siam” และได้พระราชทานให้พระชายาเจ้าดารารัศมี นำไปปลูกที่พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จากนั้นจึงได้เรียกกันต่อมาว่า กุหลาบจุฬาลงกรณ์ เป็นกุหลาบมอญสีชมพูเข้ม ต้นเป็นพุ่ม ดอกออกเดี่ยว ชูช่อสง่าสวยงาม กิ่งก้านมีทั้งชนิดมีหนามและไม่มีหนาม ชอบอากาศเย็น บานเต็มที่ตอนเช้า ขนาด ๖-๘ ซม. กลีบดอกเรียงซ้อนกัน มีกลิ่นหอมเย็น ยังมีการปลูกเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปในภาคเหนือของประเทศไทย

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย
ดร. วีระชัย ณ นคร
ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์