ดาหลา (ดาหลาแดง)

ดาหลา (ดาหลาแดง)
Etlingera elatior (Jack.) R.M. Sm.

ไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นกอ ลำต้นกลมอวบน้ำ ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ดอกสีแดงถึงแดงคล้ำ ออกเป็นช่อเดี่ยวแทงขึ้นจากดิน รูปพุ่มกลม กว้าง 8-14 ชม. มีใบประดับเรียงลดหลั่นกันลงไป มีดอกขนาดเล็กอยู่ที่โคน ผลเป็นผลรวม อัดแน่นเป็นกลุ่มที่ปลายก้านพบตามป่าดงดิบในเขตร้อนชื้น นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ ช่อดอกใช้ประดับแจกัน ดอกอ่อนใช้ปรุงเป็นอาหารได้

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย
ดร. วีระชัย ณ นคร
ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์