กุ่มบก

 

กุ่มบก
Crateva adansonii ssp. trifoliata (Roxb.) Jacobs

ไม้ต้น ใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ แผ่นใบมนกว้าง ส่วนโคนเบี้ยวเล็กน้อย ดอกสีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีเกสรจำนวนมากยื่นยาวพ้นดอก ผลทรงกลม ผิวเรียบมัน ออกสีเหลือง เปลือกหุ้มผลหนาและแข็ง ภายในมีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก พบขึ้นกระจายตามป่าผลัดใบและชายป่าดิบชื้นทั่วประเทศ ชื่อละติน Crateva ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ แก่ Kratevas หมอยาชาวกรีกโบราณ ซึ่งอุทิศทั้งชีวิตศึกษาพืชมีพิษ กรรมวิธีการใช้ และวิธีรักษา จนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพืชมีพิษของโลก..

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย
ดร. วีระชัย ณ นคร
ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์