เหลืองปรีดิยาธร

 

เหลืองปรีดิยาธร
Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda

ไม้ยืนต้น ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 5 (7) ใบย่อย แผ่นใบแข็ง ก้านใบยาว แผ่นใบเรียบ ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อบริเวณปลายยอด กลีบเชื่อมกันเป็นรูปแตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผลเป็นฝักมีสันตามแนวยาว ภายในมีเมล็ดเป็นแผ่นแบนสีขาวเรียงซ้อนกันอยู่จำนวนมาก ถิ่นกำเนิดจากอเมริกาใต้ ราชบัณฑิตเรียกต้นนี้ว่า เหลืองปรีดิยาธร ตามชื่อ มรว. ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แต่นักค้าต้นไม้จะเรียกเป็นเหลืองปรีดียาธร (เพี้ยนจากปรีดิ-เป็นปรีดี) ซึ่งไม่ตรงกับราชบัณฑิต แต่ก็เป็นที่ติดปากและใช้กันโดยทั่วไปแล้ว สรุปว่าทั้งสองชื่อนั้นถูกต้อง

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย
ดร. วีระชัย ณ นคร
ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์