ตะขบไทย (Indian plum)

 

ตะขบไทย (Indian plum)
Flacourtia rukam Zoll. &.Moritzi

                ไม้ต้นขนาดเล็ก ต้นอ่อนมีหนามแข็ง ใบเดี่ยวเรียงสลับ ขอบใบมีรอยหยักห่างๆ ดอกสีเหลืองแกมเขียว มีขนสดเล็ก  ออกเป็นช่อตามซอกใบ ผลสด กลม ขนาด ๒ ซม. สีเขียวอ่อน เมื่อแก่สีม่วงออกแดง เนื้อฉ่ำน้ำ เมล็ดหลายเมล็ด เกาะอยู่กลางผล กระจายพันธุ์อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลสุกรับประทานได้มีรสหวานเอียน ปัจจุบันนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป มีทรงต้นสวยงาม