กุ่มน้ำ (กุ่มน้ำอินเดีย)

 

กุ่มน้ำ (กุ่มน้ำอินเดีย)
Crateva religiosa G. Frost.

                ในสมัยพุทธกาล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้นำผ้าบังสกุลจากอามกสุสาน ซึ่งเป็นผ้าห่อศพนางมณพาสีไปทรงซักทำความสะอาด เมื่อเสร็จแล้วได้ทรงดำริว่า “เราจะพาดผ้าบังสุกุลไว้ ณ ที่ใดหนอ” ครานั้นพฤกษเทวาที่สิงสถิตที่ต้นกุ่ม ทราบพระดำริ ด้วยจิตศรัทธาจึงได้น้อมกิ่งต้นกุ่มลงมาให้ต่ำลง ให้พุทธองค์ได้ตากผ้าบังสกุลโดยสะดวก เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นจีวรห่มพระวรกาย ไม้ต้น ใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ ปลายใบโค้งมนถึงแหลม ดอกสีขาวแกมเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เกสร 8-16 อัน ก้านเกสรออกสีแดง ยื่นยาวพ้นดอก ผลกลมสีขาวแกมน้ำตาล ผิวขรุขระ มีก้านยาว ภายในมีหลายเมล็ด