ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น . สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศไต้หวัน – ไทย มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบริษัท เอ-เบสท์ จำกัด เข้าร่วมถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในโอกาสนี้ด้วย