ศ.ฉวี เจี้ยนเหวิน นายกสมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งมณฑลยูนนาน และคณะให้การต้อนรับนายกสมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ และ​พลโท​ดร.ไชยสิทธิ์​ ตัน​ตยกุล​ ที่ปรึกษา​สมาคมฯ​ ในการเยือน สมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​ ระหว่าง​วันที่​19-21​เมษายน​ 2566​ ณ​ นครคุนหมิง

ศ.ฉวี เจี้ยนเหวิน นายกสมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งมณฑลยูนนาน และคณะให้การต้อนรับนายกสมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ และ​พลโท​ดร.ไชยสิทธิ์​ ตัน​ตยกุล​ ที่ปรึกษา​สมาคมฯ​ ในการเยือน สมาคมวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​ ระหว่าง​วันที่​19-21​เมษายน​ 2566​ ณ​ นครคุนหมิง