ข่อย Streblus asper Lour.

 

ข่อย
Streblus asper Lour.

 

ไม้ต้นขนาดกลาง ลำต้นค่อนข้างคดงอ มีกิ่งก้านสาขามาก ใบเดี่ยว เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบสากคายทั้งสองด้าน ดอกสีขาวครีม ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อกระจุกตามกิ่ง ผลสดลักษณะกลมมน เมื่อแก่จัดเป็นสีเหลือง ขึ้นกระจายตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ในพื้นที่ราบทั่วไป ผลฉ่ำน้ำมีเนื้อหุ้ม รสหวาน เป็นอาหารของนก ใบข่อยผิวสากคายชาวบ้านนำไปใช้รูดกำจัดเมือกปลาไหล.

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย

ดร. วีระชัย ณ นคร
ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์