ตีนตั่ง (งวงสุ่ม)

 

ตีนตั่ง (งวงสุ่ม)
Getonia floribunda Roxb.

ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง เถาและกิ่งอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม ใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม หลังใบมีขนนุ่ม ดอกมีสีเขียวอมเหลือง ออกเป็นช่อพวงใหญ่ มีดอกย่อยจำนวนมาก กลีบรองดอก 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมกันเป็นหลอด เกสรผู้มี 10 อัน ไม่มีกลีบดอก ผลแห้งแก่ไม่แตก รูปกระสวย กลีบดอก 5 กลีบ ทำหน้าที่คล้ายปีก ถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนจากอินเดียถึงอินโดนีเซีย และประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก ยอดอ่อนนำมาตำใช้รักษาแผลเรื้อรังภายนอกได้