จำปีสิรินธร

 

จำปีสิรินธร Magnolia​ sirindhorniae​ Noot & Chalermglin

ไม้​ต้น​ กิ่งอ่อนมีแผลระบายอากาศทั่วไป​ ใบเดี่ยว​ รูปขอบขนานแกมรี​ ดอกสีขาวนวล​ ออกเดี่ยวบริเวณปลายยอด​ กลีบดอก​ 12-15​ กลีบ​ รูปขอบขนาน​ส่วนกลางกว้างปลายกลมมน​ ผลเป็นกลุ่ม​ มีผลย่อย​ 15-26​ ผล พันธุ์ไม้ถิ่นเดียวและหายากของไทย​ พบในปี​ พ.ศ. 2542​ ในป่าพรุน้ำจืด​ อ.ท่าหลวง​ จ.ลพบุรี​ ได้ขอพระราชทานนามในปี​ พ.ศ.​ 2544​ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามจำปีสิรินธร​ ในปี​ พ.ศ.​ 2545​ เพื่อช่วยปกปักษ์รักษาพันธุ์ไม้หายากชนิดนี้ไว้​ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร​ Blumea​ ในปี​ พ.ศ.​ 2547

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย
ดร. วีระชัย ณ นคร
ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์