ประมวลภาพความสนุกสนานในการแข่งขันโบว์ลิ่งของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

 

ประมวลภาพความสนุกสนานในการแข่งขันโบว์ลิ่งของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่  26  พฤษภาคม  2561 เวลา  08.00 – 12.000 น.

ณ BLU-O RHYTHM & BOWL เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ