นายกสมาคมพืชสวน​แห่ง​ประเทศไทย​ร่วมพิธีเปิดการประชุม​วิชา​การ​พืชสวน​แห่ง​ชาติ​ครั้งที่​19​ จัดโดย​มหาวิทยาลัย​ทักษิณ​ เมื่อวันที่​ 24​พฤศจิกายน​2565​ ณ​โรงแรม​ทวินโลตัส​ จังหวัด​นครศรีธรรมราช