เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ ปรับโฉมแบรนด์ใหม่ ยกระดับให้ทันสมัย ย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน

เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ ปรับโฉมแบรนด์ใหม่ ยกระดับให้ทันสมัย
ย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2563 – ตั้งแต่ พ.ศ. 2464 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการเกษตรได้มาบรรจบกันผ่านสัญลักษณ์รูปเครื่องบิน พาหนะที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นซึ่งได้นำมาใช้เป็นตราสินค้าของเมล็ดพันธุ์คุณภาพเจียไต๋ เพื่อสะท้อนเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของบริษัทในการส่งมอบนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของไทย “เมล็ดพันธุ์ตราเครื่องบิน” โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด จึงได้ปูรากฐานแห่งความสำเร็จ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ทันสมัย และผลักดันให้เจียไต๋ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรในปัจจุบัน
จากจุดเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์ตราเครื่องบินที่ได้หยั่งรากแก้วและเติบใหญ่ ปัจจุบันธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเจียไต๋ ประกอบด้วย 2 กลุ่มธุรกิจ คือ เมล็ดพันธุ์คุณภาพเจียไต๋ตราเครื่องบิน ที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเกษตรกรมืออาชีพ และเมล็ดพันธุ์เจียไต๋โฮมการ์เด้น ที่ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อรองรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบการเพาะปลูก โดยได้ขยายธุรกิจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากกว่า 40 ประเทศ มีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชกว่า 10 แห่ง มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพกว่า 485 สายพันธุ์ จากพืช 42 ชนิดพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นบริษัทไทยรายแรกๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ หรือ ISTA (International Seed Testing Association) และเพื่อตอกย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์เจียไต๋จึงได้ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ของเมล็ดพันธุ์คุณภาพเจียไต๋ ตราเครื่องบินให้มีความทันสมัย ซึ่งมาพร้อมกับคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นภายใต้แบรนด์ “เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ CHIA TAI Trusted since 1921” เมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อเกษตรกรมืออาชีพ โดยที่ตราสัญลักษณ์เครื่องบินยังคงไว้สำหรับกลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์เจียไต๋โฮมการ์เด้น ต่อไป
การปรับโฉมผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ มุ่งเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจเมล็ดพันธุ์เจียไต๋ในการแข่งขันระดับสากล เพื่อก้าวสู่การเป็นที่หนึ่งแห่งผู้นำตลาดเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาค โดยชูจุดเด่นด้านนวัตกรรมการเกษตรและคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมเสริมภาพลักษณ์ให้ทันสมัย สร้างการจดจำผ่านสื่อภายในร้านตัวแทนจำหน่าย ด้วยดีไซน์โดดเด่น ทันสมัย ผนวกกับการเดินหน้าวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชด้วย “ไบโอเทคโนโลยี” เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ที่ล้ำหน้า ช่วยให้การคัดเลือกสายพันธุ์มีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี มีอัตราการงอกสูง แข็งแรง ทนต่อโรค ให้ผลิตผลดีมีคุณภาพ รสชาติอร่อย ทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาด ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการส่งมอบนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ เจียไต๋ ได้พัฒนาสีเคลือบเมล็ดสีใหม่ “ม่วง มันเงา” สำหรับเมล็ดพันธุ์ลูกผสม F1 เกือบทุกชนิด เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้เด่นกว่าเดิม ช่วยให้พืชมีการงอกที่ดี ต้นแข็งแรง สามารถป้องกันโรคและแมลงปากดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวถึงการปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ว่า “เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภค ในปีนี้ เจียไต๋ ได้ยกระดับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับโฉมและชื่อของเมล็ดพันธุ์ตราเครื่องบินสู่เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ CHIA TAI Trusted since 1921 ที่ยังคงคุณภาพอัดแน่นทุกเมล็ด เพื่อสานต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้า เกษตรกร ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ ในปี 2564 เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ จะเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการด้านอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งจะตอกย้ำความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างแท้จริง”
บรรจุภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ CHIA TAI Trusted since 1921” ได้เริ่มวางจำหน่ายแล้วตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทั่วประเทศ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อพี่น้องเกษตรกรทั่วไทย ติดตามข่าวสารและข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเมล็ดพันธุ์เจียไต๋เพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก CHIA TAI SEED เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ www.facebook.com/chiataiseed และเว็บไซต์เจียไต๋ www.chiataigroup.com

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเจียไต๋
บริษัท เจียไต๋ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2464 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของเอเชีย ธุรกิจของเจียไต๋ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปสู่ปลายน้ำ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เริ่มต้นตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณท์อารักขาพืช  เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูก ไปจนถึงการส่งมอบผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เจียไต๋เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกๆ ของไทยที่คิดค้นวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไฮบริด  และยังมีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 แห่ง และบริษัทสาขาอีก 7 แห่งกระจายอยูทั่วภูมิภาคเอเชียและอเมริกา โดยมีพนักงานกว่า 1,300 คน

ที่เจียไต๋ เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  มีความเป็นมืออาชีพ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนของคนทั่วทั้งภูมิภาค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  
ฝ่ายสื่อสารองค์กร   
บริษัท เจียไต๋ จำกัด  
อณิมา ทัศจันทร์   
โทร 02 491 7740  
อีเมล Anima.ta@chiataigroup.com   

สุนิสา ถาวรวงศ์สกุล
โทร 02 491 7865
อีเมล Sunisa.th@chiataigroup.com