กัญชง

 

กัญชง

                เมล็ดกัญชง ผิวเรียบมัน มีลายประ สีน้ำตาลทั่วไป ลักษณะป้อมรี ขนาด 3-4 มิลลิเมตร ใน 1 กิโลกรัม จะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 33,000 เมล็ด ในเมล็ดจะอัดแน่นด้วยแป้ง น้ำมัน

และสารประกอบ Omega-3 รวมถึงสารกลุ่ม Cannabidiol (CBD), Cannabinol (CBN) และ 9, 10-Tetrahydrocannabinol (THC) ที่ใช้เป็น indicator กำหนดมาตรฐานของพืชเสพติด

น้ำมัน และสารประกอบจากพืชกัญชง ใช้เป็นยาทางการแพทย์ในการรักษาโรคอัลไซม์เมอร์ ลมชัก และประสาทหลอน ในปัจจุบัน