ความรู้ใหม่เกษตร 4.0 ใช้ฟางข้าวคลุมระหว่างแปลงปลูกข้าวโพด

 

ความรู้ใหม่เกษตร 4.0

ใช้ฟางข้าวคลุมระหว่างแปลงปลูกข้าวโพด

 

นายอนันต์  ดาโลดม

นายกสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย

21 สิงหาคม 2561

 

ผมได้อ่านหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 พาดหัวข้อข่าวในหน้าเกษตร “จี้บิ๊กตู่งัดมาตรา 44 แบน 3 สารพิษ คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต ขู่ฟ้องพวกเตะถ่วงและอุ้มบริษัทข้ามชาติ”

 

ซึ่งในข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของกลุ่มบุคคลโดยสรุปได้ว่า

  1. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลแบน 3 สารนี้ ไม่ต้องรอผลศึกษาภายใน 60 วัน ถ้ามีความกล้าหาญนายกรัฐมนตรี ควรใช้มาตรา 44 ยกเลิกได้ทันที
  2. ภาคีเครือข่ายจะเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา 157 กับคณะกรรมการวัตถุอันตราย และกรมวิชาการเกษตร
  3. ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับบริษัท มอนซานโต และกลุ่มพ่อค้าสารพิษให้กับผู้ป่วยและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

 

ซึ่งก็หวังว่ากลุ่มคนเหล่านี้ ควรจะได้ดำเนินการตามข้อที่ 2 และ 3 โดยทันที ซึ่งมีการพูดมานานแล้ว แต่ผมมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่ง ตามที่ นายชนวน  รัตนวราหะ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ถ้าแบนพาราควอต เกษตรกรจะขาดทุนอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องไม่จริง ซึ่งเกษตรกรอยากสบาย ชอบใช้สารเคมีทำการเกษตรจึงมีแต่ขาดทุน เพราะต้นทุน 20% นำไปใช้จ่ายค่ายากำจัดวัชพืช ทั้ง ๆ ที่ระหว่างแปลงปลูกข้าวโพดใช้ฟางคลุมดิน กำจัดวัชพืชได้ ไม่ต้องลงทุน

 

นี่เป็นความรู้ใหม่จริง ๆ สำหรับผม  แต่เพื่อความเข้าใจขอถาม คุณชนวน  รัตนวราหะ อยู่ 3 ประเด็น เพื่อเกษตรกรจะได้ปฏิบัติถูก

  1. การใช้ฟางข้าวคลุมระหว่างแปลงข้าวโพด จะใช้สำหรับข้าวโพดชนิดใด เช่น การปลูกข้าวโพดฟักอ่อนตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวใช้เวลา 45 วัน หรือใช้ในการปลูกข้าวโพดหวาน มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 70-75 วัน หรือใช้ในแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 120-130 วัน (ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 7-8 ล้านไร่)
  2. ในพื้นที่ 1 ไร่ จะต้องใช้ฟางข้าวคลุมข้าวโพดจำนวนกี่ฟ่อน หรือกี่มัด เพราะขณะนี้ฟางข้าวราคาสูงขึ้นทุกวัน จากการที่เคยซื้อฟ่อนละ 30 บาท ขึ้นเป็น 35 บาท ขึ้นเป็น 38 บาท และปัจจุบันขึ้นเป็นฟ่อนละ 45 บาท และยังหาซื้อได้ยากอีกด้วย
  3. ในทางปฏิบัติขอถามว่า จะเอาฟางข้าวไปคลุมข้าวโพดในช่วงใด ในช่วงหยอด หรือช่วงข้าวโพดแทงต้นขึ้น จะทำได้อย่างไร และจะลดต้นทุนหรือถูกกว่าการใช้สารกำจัดวัชพืชได้จริงหรือไม่

 

ถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจ อยากขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโดยตรงกับ คุณชนวน  รัตนวราหะ

แต่สำหรับผมถือเป็นความรู้ใหม่จริง ๆ ในยุคเกษตร 4.0

********************************************