การใช้สารกำจัดศัตรูพืชของโลก

 

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชของโลก

 

ไม่ว่าเราจะชอบ หรือจะชังสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แต่ในโลกของความเป็นจริง กลับเป็นโลกที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากมายอย่างนึกไม่ถึง ด้วยเหตุผลเดียว คือ ความต้องการอาหารเพื่อบริโภค ท่ามกลางความหวั่นวิตกต่อการขาดแคลนจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ

ก็แล้วอาหารมาจากไหนเล่า? ส่วนใหญ่มาจากพืชแทบทั้งสิ้น ทั้งพืชที่บริโภคตรง เช่น ธัญพืช ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืช กับเนื้อสัตว์ที่ได้มาจากการบริโภคพืชอีกชั้นหนึ่ง

นับแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนำไปสู่การปฏิวัติเขียว มีการใช้ปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช และพันธุ์พืชที่ตอบสนองต่อสารเคมีเกษตร ทั่วโลกมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นับแต่ทศวรรษที่ 1960 เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหรืออาหาร ในปี 1960 มูลค่าสารกำจัดศัตรูพืชมีเพียง 850 ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วเพิ่มขึ้นตามลำดับเป็น 31,191 ล้านเหรียญ ในปี 2005

สัดส่วนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีทิศทางปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจ โดยสารกำจัดแมลงและสารกำจัดโรคพืชมีสัดส่วนลดลง ในขณะสารกำจัดวัชพืชมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 48% ในช่วงเวลาดังกล่าว

เหตุผลเดียวที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวางทั้งโลก คือการสูญเสียผลผลิต ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า ความสูญเสียผลผลิตจากการทำลายของศัตรูพืช นับแต่วัชพืช แมลง และเชื้อราโรคพืช รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30-40% ของผลผลิตรวม ดังนั้น ผลผลิตการเกษตร 1 ใน 3 ของโลก จึงต้องพึ่งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด ที่ยังไม่อาจหาได้จากวิธีการอื่น

แบ่งเป็นทวีปหรือโซน ยุโรป เป็นโซนที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชมากที่สุดในโลก รองลงมาเป็นโซน เอเชีย แต่ถ้าว่ากันระดับรายประเทศ สหรัฐอเมริกา จีน ฝรั่งเศส บราซิล และ ญี่ปุ่น เป็นทั้งประเทศที่ผลิตและใช้สารกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งการค้ามากที่สุดในโลก

สหรัฐอเมริกา นำเข้าสารกำจัดศัตรูพืช 471 ล้านเหรียญ ในปี 2000 แล้ว เพิ่มเป็น 655 ล้านเหรียญ ในปี 2006 ไม่นับรวมสารกำจัดศัตรูพืชที่สหรัฐฯ ผลิตขึ้นเอง จึงได้ชื่อว่า เป็นชาติที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชมากเป็นอันดับ 1 ของโลก

ยุโรป มี เยอรมนี เป็นประเทศที่ผลิตและใช้สารกำจัดศัตรูพืชมากที่สุดในยุโรป มูลค่านำเข้า 600 ล้านเหรียญ ในปี 2000 เพิ่มเป็น 975 ล้านเหรียญ ในปี 2006 ฝรั่งเศส นำเข้าสูงถึง 1.38 พันล้านเหรียญ และเพิ่มเป็น 1.46 พันล้านเหรียญ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ในขณะโซนเอเชีย จีน ที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชมานมนานชาติหนึ่งของโลก ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชมากถึง 1.73 ล้านตัน มีการส่งออกมากที่สุดในโลกและใช้มากเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ

ญี่ปุ่น ใช้สารกำจัดศัตรูพืชติดอันดับโลก ด้วยปริมาณรวม 2.37 แสนตัน/ปี โดยใช้ในการผลิตข้าวมากที่สุด 90,000 ตัน/ปี

ประเทศไทย มีพื้นที่การเกษตรมากกว่าญี่ปุ่นหลายเท่า แต่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชปีละ 70,000 ตัน เท่านั้น หากแต่ว่าใช้ไม่ค่อยจะเป็น ขาดทั้งความรู้และการกำกับที่ดี ทำให้สารกำจัดศัตรูพืชกลายสภาพเป็นอาชญากรได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งทีอีกด้านหนึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่เพิ่มผลผลิตอาหารอย่างแข็งขัน จนประเทศไทยเป็นครัวของโลกได้อย่างน่าชื่นชม

มันแปลกดีไหม?