พวงแสด

 

 

พวงแสด
Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers.

วงศ์ BIGNONIACEAE

ไม้เถาไต่พันได้สูง มีมือเกาะ ใบเป็นใบประกอบแบบมี 3 ใบย่อย ดอกสีส้ม ออกเป็นช่อมี ๑๐-๒๐ ดอก ลักษณะเป็นหลอดยาว ๖-๘ ซม. ปลายแยกเป็น ๔ กลีบ ดอกจะตั้งขึ้น แล้วจะหลุดล่วงห้อยลง ผลเป็นฝักยาว ๒๐-๓๐ ซม. แต่มักไม่ติดผลเมื่อปลูกนอกทวีปอเมริกาใต้เพราะไม่มีผีเสื้อกลางคืนที่มีลิ้นยาวมากพอ มาช่วยผสมเกสร

พืชประจำถิ่นของทวีปอเมริกาใต้ แถบประเทศบราซิล อาเจนตินาและโบลิเวีย พบครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๕๘ ที่บริเวณชายป่าอเมซอน ชื่อละตินของสกุล Pyrostegia มาจากคำว่า Pyr หมายถึง fire และ stegia ที่หมายถึง roof ส่วนชื่อชนิด venusta หมายถึงความงามที่เปรียบประดุจเทพธิดา Venus ของกรีก ที่เลื่องลือไปทั้งสามโลกนั่นเอง

ขอขอบคุณ​ข้อมูล​และภาพ จาก ดร.วีร​ชัย​ ณ นคร