ระฆังทอง

 

ระฆังทอง​
Pauldopia ghorta (G. Don)​ Steenis

ไม้ต้นขนาดเล็ก​ ใบประกอบ​ มีใบย่อย​ 3-4​ คู่​ ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อน้อยดอก​ ฐานรองดอกเป็นถ้วย​ กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดยาวปลายแยกเป็น​ 5​ แฉก​ ปากด้านในมีสีส้มแดง​ ผลเป็นฝักคู่​ ลักษณะเป็นหลอดโค้ง​ ยาว​ 20-30​ ซม. ไม้ไทยหายากและใกล้สูญพันธุ์​ เก็บตัวอย่างครั้งสุดท้ายเมื่อปี​ พ.ศ.​ 2496​ ต่อมา​ พ.ศ.​ 2540 ดร. วีระชัย​  ณ​ นคร​ สำรวจพบที่ลำน้ำเหือง​ บริเวณพรมแดนไทย-ลาว​ นำมาขยายพันธุ์ที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ​ เชียงใหม่​ มีการนำไปปลูกคืนในพื้นที่เดิม​ และปัจจุบันพ้นจากสถานภาพการเป็นไม้ใกล้สูญพันธุ์แล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย
ดร. วีระชัย ณ นคร
ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์