จัดประชุมเตรียมงาน AHC 2020

คณะทำงานเตรียมการจัดประชุม AHC 2020 ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก International Society for Horticultural Science (ISHS) ได้แก่ Prof. Dr. Roderick A. Drew, President of ISHS และDr. Jozef Van Assche, Executive Director of ISHS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง MR 210 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อนำเสนอโครงการจัดการประชุม AHC 2020 ชี้แจงกรอบการดำเนินการ ต่อ ISHS และรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน