ตะขบป่า (มะเกว๋นป่า)

 

ตะขบป่า (มะเกว๋นป่า)
Flacourtia.indica (Burm.f.) Merr.

 

                ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก มีหนามยาวตามต้นและกิ่ง ใบเดี่ยว ขอบใบหยักมนห่างๆ ดอกสีครีม ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามกิ่งใกล้ปลายยอด มีขนาดเล็ก ผลรูปทรงกลม ขนาด 0.8-1 ซม.

สีเขียวอ่อนเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วง พบขึ้นกระจายทุกภาค พบมากตามป่าเบญจพรรณและป่าชายหาด ผลรับประทานได้ มีรสฝาดหวาน