เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2561

 

กรมวิชาการเกษตร

ขอเชิญร่วมงาน “เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2561”

ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลางบางเขน